TERRANOVA


13/07/ - 26/07 2014

Gólya Communal House and Co-operative Presso /
Gólya Közösségi Ház and Szövetkezeti Presszó, Budapest

Művészek / Artists: 
ERIKA BAGLYAS
TAMÁS KASZÁS 
IMRE LEPSÉNYI
SEVIC KATARINA
TECHNICA SCHWEIZ

 

Képzőművészet-elmélet Tanszék, MA diplomaprojekt 2014
Art Theory & Curatorial Department, MA degree project 2014

Kurátor / Curators: Eszter Őze, Stefánia Sparing
Konzulens / Consultans: Eszter Lázár, Edina Nagy

http://www.mke.hu/kurator/kepelm_diplomaprojektek.php#terranova 

Az elmúlt évek gazdasági válsága nem csak a globális piacra, de a kultúra területére is rányomta bélyegét; a közhangulatot főként a fennálló rendszerek iránt megrendült bizalom és a kiúttalanság érzése határozta meg. A válság jelenségének vizsgálatából kiinduló Terra Nova című csoportos kiállítás szervezőelve a művészeti gyakorlatban ismét hangsúlyosan megjelenő utópia fogalma. A kiállított művek kontextusában az utópia már önmagában is paradox fogalma egy olyan belső szükségszerűség metaforájává válik, amely új teret (terra novát) teremt a kilátástalan helyzetben – amikor már egyetlen járható utat sem vagyunk képesek felmutatni. A résztvevő művészek munkáiban kiútkereső egyéni stratégiák jelennek meg, amelyek maguk is új kérdéseket vetnek fel. Milyen annak a hatalomnak a természete, amelynek fennhatósága alól az egyén magát kivonva, új lehetőségeket tud elképzelni és megvalósítani? Van-e értelme az újrakezdésnek, új stratégiák kiépítésének? Lehet-e ténylegesen morális választásokról beszélni az új alternatívák keresése esetében? Mennyire mélyen gyökerezik kultúránkban a passzivitás és az ignoráns viselkedésmód, amely gátolja a hatalommal szembeni ellenállást és egy lehetséges új paradigma kialakítását?

A művek többsége a kiállításra készült, illetve először kerül bemutatásra a hazai közönség előtt. A kiállítás a Gólya Közösségi Ház és Szövetkezeti Presszó tereiben valósul meg. A helyszín, szövetkezeti jellegével, a VIII. kerületben felvállalt szerepével megfelelő teret biztosít az utópia fogalomvizsgálatának és a hatalomról szóló kritikus beszédnek.

The economic crisis of the previous few years has not only placed a stigma on global markets but has also greatly affected our cultural environment. A breach of trust and a feeling of doom has surrounded moral portrayed towards extant systems. The group exhibition, entitled Terra Nova is based on the study of this crisis, whilst its main organizing power is the notion of a utopia, a concept of rising prominence in the arts. Utopia, if the context of the exhibited work is considered, has become a paradox term of such inner needs, where new space (terra nova) is created in a deadlock position when we are not able to point out a viable road. Personal strategies for seeking loopholes can be perceived in the works of the participating artists, which also trigger new, arising questions. What is the nature of the power possessing such a reign, that if freed from, an individual is able to imagine and execute new possibilities? Is there a reason to restart, or to build new strategies? Can de facto moral choices be discussed, during the search of new alternatives? How deep is the ignorant behavior and passivity rooted in our culture, which creates an obstacle against both the opposition of power, as well as the founding of a new paradigm?


Most of the exhibited work was created for this exhibition or has not yet been shown to a domestic audience. The exhibition is executed in the spaces of the Gólya Communal House and the Co-operative Presso. The location, with its communal character and the role undertaken by the 8th district, provides a suitable space to study the notion of a utopia and to house a critical dialogue of power.

Terranova_35

Kiállítási enteriőr / Exhibition view

Terranova_4

Kiállítási enteriőr / Exhibition view

LÁZÁR ESZTER

NAGY EDINA

lazaresz@gmail.com

edinanagy@gmail.com

For our full portfolio please send us an e-mail!