Albert Ádám: Mona Lisa Overdrive (2017) 

REPÜLŐ KAJAK /
FLYING KAYAK

OFF BIENNALE 2

20 / 09 - 20/10/ 2018

MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet  /
Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences Budapest

Művészek / Artists: 
ALBERT ÁDÁM 
CSÉFALVAY ANDRÁS
GOSZTOLA KITTI & HEGEDŰS FANNI & PÁLINKÁS BENCE
RICHARD IGHBY & MARILOU LEMMENS
ARMIN LINKE
SZÖRÉNYI BEATRIX

A kiállítás a tudomány és a művészet, a tudomány és a gazdaság lehetséges érintkezési pontjait vizsgálja. Nem csak azokat a kapcsolódásokat, amikor a művészek alkalmaznak tudományos eljárásokat, inkább tudományos és gazdasági eredmények művészi értelmezéséről, feldolgozásáról van szó.
Hogyan értelmezik a művészek a (sokunk számára) absztrakt asztronómiai kutatások eredményeit? Miként jelenik meg munkájukban egy olyan, mindannyiunkat érintő probléma, mint az inváziós fajok kérdése, és az miként válik egy önálló pedagógia kísérleti kezdeményezés kiindulópontjává? Hogyan válik a művész megfigyelésének tárgyává egy olyan, sokunk által idealizált természeti táj, mint az Alpok, melynek példáján keresztül megvilágítható ember és környezetének ambivalens viszonya, az emberi kisajátítás következményei, és az „érintetlen” tájat is átszövő hatalmi manipulációk?
Célkeresztben a megértés folyamatai, a tudás manipulálhatósága és az ebből fakadó visszaélések lehetősége állnak. A művészek emlékeztetnek a tudományok, a tények és az igazságok viszonylagos voltára, miközben saját értelmezési modelleket és alternatívákat kínálnak fel.
A projekt címe utalás Chris Burden munkájára (Flying Kayak, 1982), melyet azért választottunk, mert jól érzékelteti tudomány és művészet egymáshoz való viszonyának olykor abszurd, vicces, de mégis költői, játékos jellegét, ugyanakkor annak a kreatív alkotóerőnek a meglétét, amely mindkét terület elengedhetetlen feltétele.

Repülőkajak weboldal

A kiállításról:
http://exindex.hu/index.php?l= hu&page=3&id=1044
https://artportal.hu/magazin/ vilag-felmerese-repulo-kajak- off-biennale-budapest/
http://balkon.art/home/online- 2017/off-biennale-budapest- repulo-kajak/

http://balkon.art/home/print/ balkon-2018-2-szam/This exhibition focuses on the relation between science and art, science and the economy, not just in those cases where artists apply scientific methods, but rather the artistic interpretations and elaborations of scientific and economic results.
How do artists interpret the results of the research concerning abstract (for most of us) astronomy? How has the problem - which most of us have been affected by - such as the spread of invasive species been dealt with by artists, and how does it become a starting point for an independent pedagogical initiative? How does a theme such as the phenomenon of the Alps, which have been considered as an idealized natural landscape, become an artist's observation, a remarkable example of the ambivalent relationship between man and his surroundings, of the consequences of human expropriation, and the manipulation of powers that intertwine the "untouched" landscape?
At the crossroads, there are the processes of understanding, the manipulation of knowledge, and the potential misuses of all operations. Artists remind us of the relative nature of science, the facts, and the truths as well while they offer their own interpretation models and alternative approaches.
The project title bears reference to Chris Burden’s work The Flying Kayak (1982), which perfectly illustrates not only the, at times, absurd and humorous – while also poetic and playful –nature of the relationship between science and art, but also the presence of the kind of creative inspiration that is indispensable in both areas of discipline.

Repülőkajak webpage

About the show:
http://exindex.hu/index.php?l= hu&page=3&id=1044
https://artportal.hu/magazin/ vilag-felmerese-repulo-kajak- off-biennale-budapest/http://balkon.art/home/online- 2017/off-biennale-budapest- repulo-kajak/

http://balkon.art/home/print/ balkon-2018-2-szam/

balkon-off-biennale-repulo-kajak-csefalvay-andras-02

Cséfalvay András: Ki tért vissza a kísérletből, és mi maradt hátra (2017)
Who returned from the experiment, and what was left behind (2017)

balkon-off-biennale-repulo-kajak-gosztola-hegedus-palinkas-01

Pálinkás Bence György - Hegedűs Fanni: Világfalusi hangszerek (2017-), Global Villager Instruments (2017- ongoing)

IMG_3131

Pálinkás Bence György - Hegedűs Fanni: Világfalusi hangszerek (2017-), Global Villager Instruments (2017- ongoing)

balkon-off-biennale-repulo-kajak-ibghy-lemmens-01

Richard Ibghy & Marilou Lemmens: Láthatatlan óceán (2017), The Invisible Ocean (2017)

balkon-off-biennale-repulo-kajak-ibghy-lemmens-41

Richard Ibghy & Marilou Lemmens: Éber nyúl tisztított levegőt lélegzik be (2017 –)
An Alert Rabbit Breathing Purified Air (2017-ongoing)

balkon-off-biennale-repulo-kajak-szorenyi-beatrix-01

Szörényi Betarix: Egy makett a múltból (2015) / A Model from the Past (2015)

fotók / photos: Eln Ferenc

armin_linke_alpi

Armin Linke: Alpi (2011), 5.1 hang, 16:9, szines, 60 min kamera: Armin Linke, Sound: Renato Rinaldi, vágás: Giuseppe Lelasi
5.1 sound, 16:9, colour, 60min, Camera: Armin Linke, Sound: Renato Rinaldi, Editing: Giuseppe Ielasi  

LÁZÁR ESZTER

NAGY EDINA

lazaresz@gmail.com

edinanagy@gmail.com

For our full portfolio please send us an e-mail!