Eduard Freudmann: The White Elephant Archive, Setting No. 3., performansz, performance

AMIKOR A MŰVÉSZ(ET) BESZÉL /

WHEN ART(IST) SPEAKS


OFF BIENNALE 1

05. 2015

Különböző helyszíneken és időpontokban az OFF BIennale Budapest 1 ideje alatt
Different locations and dates during the OFF Biennale Budapest 1.

Művészek / Artists: 
EDUARD FREUDMANN
KISSPÁL SZABOLCS
NÉMETH HAJNAL

SZACSVA Y PÁL
TECHNICA SCHWEIZ (LÁSZLÓ GERGŐ, RÁKOSI PÉTER), SEVIC KATARINA
 
 

A projekt hívószava a beszéd (art of talk) mint művészeti forma. A hazai kortárs művészetben a talán kevésbé elterjedt "beszédmű" előzményeit a többnyire illegalitásban működő magyar neoavantgárd képviselőinél találjuk meg, akiknek a műfaj kedvelt médiuma volt, utcai akciók, rádió-performanszok vagy magánlakásokon történt felolvasások strukturáló, központi elemeként működött. A (hangzó) beszéd nemcsak mint a művészeti önkifejezés eszköze jelenik meg, hanem egy határozott állásfoglalás is, mely által a kortárs művészet szociokulturális területeket is érintő, diskurzusteremtő szerepe és az abban való aktív részvétele kap hangsúlyt. A különböző helyszínekre tervezett performanszokban olyan művészek működnek közre, akiknek műveiben meghatározó szerepet tölt be a szöveg. 
A művészek ez alkalommal azonban a hangzó beszédre, az előadás- vagy bemutatásmódra, vagy a személyes jelenlétet is feltételező performatív előadásra helyezik a hangsúlyt. Az irodalmi adaptációkat és az esetenként a munkák kiindulópontjául szolgáló személyes történeteket kultúrpolitikai és emlékezettörténeti kontextusuk mellett a választott "beszédes"műfajok és előadásmódok, mint a rádiójáték, az opera, a felolvasás és a monodráma kapcsolják össze.

The project revolves around the concept of ‘the art of talk’; that is, talk as a form of art. The art of talk is not widely known and practiced form of art in Hungary. The early traces of this genre mainly appear in the works of the artists of the Hungarian neo avant-garde. Working in illegality, artists of the movement turned to this genre frequently, structuring their work around street performances, radio performances or readings in private homes. 
Besides being the tool of artistic self expression, talk is presented as a clear statement, which emphasises the role of contemporary arts, also concerned with certain socio-cultural areas, in creating discourses, as well as its role in taking part in those discourses.
The artists performing at such events, which took place in various locations, all organised their works around texts. This time however, the focus will be put on talk as a spoken type of text, as well as on the method of performing or the performative performance, which requires personal presence. The literary adaptations and the personal stories, which often serve as a basis of the pieces, are linked together by the cultural-political context, by the common cultural memory as well as by the selected ‘talking’ genres and the types of performance including radio plays, operas, readings and monodramas
 

OFF1_nemethhajni_0163

Németh Hajnal: A vesztes / The Loser, performansz, performance, 2012-15

OFF1_nemethhajni_0255

Németh Hajnal: A vesztes / The Loser, performansz, performance, 2012-15

fotó / photo: Kerekes Zoltán

OFF1_WAS_kisspal_top-1

KissPál Szabolcs: Máskor, máshol, remélem... dokumentumhangjáték /
Another time another place, I hope..., radio play, 2015

H16A9761p.rakossy

Technica Schweiz (László Gergő, Rákosi Péter), Katarina Sevic: Alfred Palestra, performansz, performance, AKG, 2015

H16A9384

Technica Schweiz (László Gergő, Rákosi Péter), Katarina Sevic:
Alfred Palestra, performansz, performance, AKG, 2015

OFF1_szacsvay_horribile pictu 00_40

Szacsva Y Pál: Photo of the Day (PhD), webprojekt: http:// offbiennale.hu/photo-of-the- day/

OFF1_szacsvay_horribile pictu 0_10

Szacsva Y Pál: Photo of the Day (PhD), webprojekt: 
http:// offbiennale.hu/photo-of-the- day/

LÁZÁR ESZTER

NAGY EDINA

lazaresz@gmail.com

edinanagy@gmail.com

For our full portfolio please send us an e-mail!