EGYETEMI KURZUSOK /
COURSES

Az archívum  használata a kortárs művészetben


A 2017/18-as tanév őszi félévében az archivális művészet elméleti megközelítéseiből kiindulva különböző hazai és nemzetközi művészeti és kurátori példákkal, esettanulmányokkal foglalkozunk.
A kortárs képzőművészek az elmúlt időszakban kiemelten foglalkoznak a személyes és kollektív történelemhez kapcsolódó, azokat feldolgozó archívumok anyagával. A művész mint egy kvázi történész az archívumok vizuális és szöveges anyagait (szubjektivizálandó) forrásnak, a dokumentumok elhelyezésére szolgáló helyiségeket és az archívum működését a gondolkodás terének (Michel Foucault és Jacques Derrida) tekinti. A félév során olyan kutatási helyszínekre (pl. Lukács Archívum, Artpool, OSA) látogatunk el, ahol többek között az archívumok alapítási és gyűjteményezési szempontjait, azok történelmi és emlékezetpolitikai kontextusait ismerhetjük meg. A hagyományos archívumi működés mellett kitérünk a szubjektív archívum, az ellen-archívum vagy az aktív archívum sajátosságaira és szerepére a kortárs művészetben.
A kurzus a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet tanszék és az ELTE Esztétika Tanszék mesterszakos hallgatóival együttműködésben valósul meg.


The Archive in Contemporary Art 

In the autumn semester of the academic year 2017/18, using the archival approach to art theory as a starting point, we cover various examples and case studies in Hungarian and international art and curatorial practice. Recently, contemporary artists have shown particular interest in archival materials connected to – and processing – personal and collective history. The artist, as a quasi-historian, regards visual and textual archival materials as a source (to be subjectivized) and considers the facilities that contain those documents, along with the operation of the archives, as a space for thinking (Michel Foucault and Jacques Derrida). During the semester, we visit several research locations (e.g. Lukács Archives, Artpool, OSA), where, among other aspects, we can learn about the criteria for founding archives and collecting archiving materials, as well as the historical and memory-political contexts of archival work. In addition to “traditional” archival operations, we will also cover the unique peculiarities of subjective archives, counter-archives and active archives, as well as their role in contemporary art. The course is realized in collaboration between the MA students of the Art Theory and Curatorial Studies Department  of the Hungarian University of Fine Arts and the MA Students of the Departments of Aesthetics of Eötvös Loránd University.

IMG_3246

Látogatás a Lukács Archívumban, 2017 / Visiting Lukacs Archive, 2017

kisspal

Látogatás KissPál Szabolcs a Műhegyektől a politikai vallásig (Magyar Trilógia) c. kiállításán (OFF 2), 2017
Visiting KissPál Szabolcs's exhibition From Fake Mountains to Faith (Hungarian Trilogy)  (OFF Biennale 2, Budapest), 2017

Kurátori Ismeretek - BA szeminárium, 2017
Curatorial Studies - BA Seminar, 2017


Képzőművészet-elmélet Tanszék / Art Theory & Curatorial Studies, MKE / Hungarian University of FIne Arts

IMG_3101

Látogatás a Taking Time c. kiállításon (OFF 2)
Visiting the exhibition Taking Time (OFF Biennale 2, Budapest) 

IMG_3106

Látogatás a Pedagógiai partizánakció(k) c. kiállításon (OFF 2)
Visiting the exhibition Pedagogical Partisan Action(s) (OFF Biennale 2, Budapest)

IMG_3108

Látogatás a Pedagógiai partizánakció(k) c. kiállításon (OFF 2)
Visiting the exhibition Pedagogical Partisan Action(s) (OFF Biennale 2, Budapest)

LÁZÁR ESZTER

NAGY EDINA

lazaresz@gmail.com

edinanagy@gmail.com

For our full portfolio please send us an e-mail!